(+84) 463.28.7979

Ổn định sự trì hoãn "Instant Search" trong Outlook 2007


Nếu Instant Search của Outlook 2007 không..instant..đó là một miếng vá từ Microsoft, bài này sẽ ổn định vấn đề đó cho bạn.

Vấn đề là làm cho nếu bạn có một file lớn định dạng .pst hoặc .ost. Tôi tin rằng thuật toán không thể điều khiển được nó nhưng ít nhất bây giờ nó có thể làm ổn định vấn đề.

c

Tôi thực sự thích những ưu việt của Intstant Search bởi vì nó tích hợp trực tiếp trong hệ điều hành và bạn có thể search chỉ trong folder hiện thời, nó có thể không có trong một vài phương tiện tìm kiếm trên email khác.

Vu Ly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *