(+84) 463.28.7979

Ứng dụng của Apple, Google, RIM… sẽ “sạch” hơn


Bang California (Mỹ) và các đại gia công nghệ như Apple, Google… tuyên bố tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho khách hàng mua smartphone và tablet toàn cầu.

Google-RIM-Apple

Theo tuyên bố của Viên chưởng lí bang California – Kamala Harris, bang cùng với các hãng Apple, Amazon, Google, HP, Microsoft và RIM sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo mọi ứng dụng bán thông qua chợ ứng dụng tương ứng của từng công ty đều tuân thủ theo luật pháp bang.

Luật pháp California yêu cầu bất cứ ứng dụng nào thu thập thông tin cá nhân người dùng đều phải có chính sách quyền riêng tư, chỉ ra thông tin nào được thu thập và ứng dụng sẽ làm gì với những thông tin này. Điều đó đồng nghĩa nhà sản xuất ứng dụng sẽ không được phép làm gì họ muốn với dữ liệu cá nhân nếu không thông báo trước cho người dùng, trừ phi họ muốn chịu sự trừng phạt của bang. Bởi các chợ ứng dụng có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới, công dân California không phải là đối tượng duy nhất hưởng lợi từ quy định mới.

Được sự đồng thuận từ các hãng công nghệ, chợ ứng dụng bắt buộc cung cấp thông tin đánh giá chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trước khi người dùng cài đặt ứng dụng cho smartphone hay tablet, và bắt buộc phải được đặt ở “vị trí thích hợp trên màn hình tải ứng dụng” để nhìn thấy dễ dàng. Nhà sản xuất ứng dụng không tuân thủ tiêu chuẩn sẽ bị truy tố theo Luật cạnh tranh bất bình đẳng hoặc Luật quảng cáo sai phạm.

Theo Phó chưởng lý bang – Alexandra Robert Gordon, “Quyền riêng tư vô cùng quan trọng và chúng ta cần cung cấp cho người dùng công cụ cũng như thông tin để kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ được sử dụng như thế nào. Yếu tố cơ bản của quyền riêng tư di động giúp bảo vệ hàng triệu người dùng đang tải hàng tỉ ứng dụng di động khắp thế giới.”

Theo PCworld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>