(+84) 463.28.7979

Ứng dụng Facebook cho iOS sẽ được viết lại, tốc độ cải thiện rõ rệt


Hầu hết người dùng ứng dụng Facebook trên các thiết bị iOS đều than vãn về tốc độ chậm đến khó tin của nó, thậm chí giải pháp với nhiều người dùng iPad đó là sử dụng trình duyệt web thay vì ứng dụng Facebook. Theo NY Times, Facebook nhận biết được vấn đề này và các kỹ sư của họ đang viết lại hoàn toàn ứng dụng Facebook cho iOS, cải thiện rõ nét nhất chính là tốc độ. Ứng dụng Facebook mới sẽ được viết hoàn toàn bởi ngôn ngữ Objective-C (ngôn ngữ lập trình chuẩn của iOS) trong khi phiên bản hiện tại, thực chất là ứng dụng nền web HTML5 bên trong lớp vỏ Objective-C.

Facebook-Apps

Một nhà báo từ NY Times có cơ hội được dùng thử ứng dụng Facebook mới cho biết tốc độ của nó được cải thiện rõ rệt, so với phiên bản hiện nay. Theo thông tin được hai nhà phát triển của Facebook tiết lộ với nguồn tin, phiên bản Facebook mới đang được thử nghiệm nội bộ và sẽ được phát hành rộng rãi ngay trong mùa hè này.

Nguồn: NY Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>