(+84) 463.28.7979

Ứng dụng google translate trên iPhone


Lúc này bạn có thể tải ứng dụng google Translate cho iPhone từ App Store. Google Translate HTML5 là một phiên bản ứng dụng web cho iPhone đã có từ năm 2008. Nhưng kể từ khi nó là một ứng dụng Web, một trong những ứng dụng cần phải truy cập vào translate.google.com trên trình duyệt để sử dụng nó. Lúc này Google đã nhận ra rằng một ứng dụng chuyên dụng cần phải lưu trữ được nhiều lợi ích cho người dùng.

Nếu bạn đã sử dụng các phiên bản web trên iPhone, bạn sẽ nhận ra rằng ứng dụng Google Translate đã thực hiện tất cả các tính năng mà nó đã có trên Web. Nhưng bên cạnh đó Google đã phát triển một số tính năng mới bao gồm cả dịch nói, nghe các bản dịch của bạn và một số thay đổi nhỏ khác.

Ứng dụng này chấp nhận 15 tiếng nói của các ngôn ngữ. Với đầu vào tiếng nói, chỉ cần nhấn vào biểu tượng Micro bên cạnh hộp văn bản và nói những gì bạn muốn dịch.

Các tính năng khác bao gồm khả năng dễ dàng mở rộng dịch văn bản đầy đủ của kích thước màn hinh, cho phép xem kết quả tuỳ chọn cho từ điển đơn lẻ và cho phép xem lịch sử dịch ngay cả khi offline và hỗ trợ văn bản chữ Pinyin và Romaji.

Tải google Translate cho iPhone, iPod Touch.

Hệ điều hành cho điện thoại của bạn (iPhone, iPod touch) cần phải là IOS 3.0 hoặc cao hơn và bạn sẽ sử dụng ứng dụng này miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>