(+84) 463.28.7979

Ứng dụng WinZip chính thức cho iOS đã ra mắt


WinZip Computing LLC vừa ra mắt ứng dụng WinZip nổi tiếng phiên bản dành cho hệ điều hành iOS. Ứng dụng này có thể mở tập tin ZIP từ một ứng dụng khác, tải về từ trình duyệt Safari hoặc từ tập tin đính kèm theo email. Ngoài ra, phần mềm này còn có thể mở các tập tin zip được mã hóa, sao chép nội dung của các tập tin zip vào clipboard và xem trước các tập tin ở định dạng phổ biến như rtf, pdf, keynotes, numbers, pages, các tập tin Microsoft Office, html, tập tin hình ảnh,… Bạn không thể dùng WinZip trên iOS để nén các tập tin lại, một thiếu sót rất đáng tiếc của phần mềm này. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên phải nhận hay xem tập tin nén thì đây là một ứng dụng rất cần thiết. WinZip tương thích với tất cả các máy chạy iOS, bao gồm iPhone, iPad và iPod Touch. Xin mời tải về ở liên kết nguồn. Hi vọng trong các phiên bản kế tiếp, chúng ta có thể thấy được tính năng nén nhiều tập tin lại thành một file zip trên ứng dụng này.

Winzip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>