(+84) 463.28.7979

“Phì cười” với 15 trang báo lỗi 404 hài hước


Các trang báo lỗi 404 (liên kết không tồn tại) độc đáo có thể “tiết chế” sự khó chịu của bạn khi duyệt web.

Error-404

g_404_error_page_120101_2.jpg

g_404_error_page_120101_3.jpg

g_404_error_page_120101_4.jpg

g_404_error_page_120101_5.jpg

g_404_error_page_120101_6.jpg

g_404_error_page_120101_7.jpg

g_404_error_page_120101_8.jpg

g_404_error_page_120101_9.jpg

g_404_error_page_120101_10.jpg

g_404_error_page_120101_11.jpg

g_404_error_page_120101_12.jpg

g_404_error_page_120101_13.jpg

g_404_error_page_120101_14.jpg

g_404_error_page_120101_15.jpg

Theo Skipser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>