(+84) 463.28.7979

2009: IBM “ẵm” hầu hết bằng sáng chế của Mỹ


IBM vừa công bố đã giành được 4.914 bằng sáng chế của Mỹ trong năm 2009 và đây là năm thứ 17 liên tiếp hãng này đứng đầu danh sách những công ty sáng tạo nhất thế giới.

ipm_myjpg

IBM cũng lần đầu tiên công bố hãng sẽ cung cấp những kiến thức và phần mềm quản lý bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ của mình cho những khách hàng muốn nâng cao năng lực quản lý sở hữu trí tuệ để hỗ trợ các chiến lược phát triển của họ dựa trên nền tảng sáng tạo.

Số lượng bằng sáng chế năm 2009 của IBM gấp gần 4 lần số lượng bằng sáng chế của Hewlett-Packard và nhiều hơn tổng số lượng bằng sáng chế của Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Apple, Accenture và Google cộng lại.

Theo IBM, thay vì tìm kiếm sự bảo hộ bằng sáng chế, hãng đã công bố khoảng 4.000 phát minh kỹ thuật trong năm 2009 nhằm tạo điều kiện cho mọi người có thể tiếp cận một cách dễ dàng đến những phát minh đó. Việc công bố những phát minh này thông qua hình thức xuất bản là một phần trong cam kết của IBM trong quá trình nâng cao chất lượng bằng sáng chế. Những phát minh này có thể được truy cập miễn phí trên các cơ sở dữ liệu công khai và có thể được các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ sử dụng để trích dẫn nhằm hạn chế phạm vi của các đơn xin cấp bằng sáng chế.

Là một phần trong kế hoạch giúp khách hàng xây dựng một nền văn hóa sáng tạo và đổi mới, IBM sẽ tạo điều kiện cho mọi khách hàng tiếp cận đến phần mềm và chuyên môn quản lý danh mục các phát minh và sáng chế tiên tiến của mình. Điều này sẽ góp phần kích thích sự tăng trưởng thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển các danh mục phát minh và sáng chế có giá trị cao.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, các chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế và sở hữu trí tuệ của IBM đã phát triển và sử dụng một phần mềm phân tích, đánh giá và quản trị hiệu quả danh mục gồm 30.000 bằng sáng chế của Mỹ. Cùng với kinh nghiệm của công ty, phần mềm này đã cho phép IBM cân đối chiến lược sáng tạo và sở hữu trí tuệ của mình với nhu cầu kinh doanh và giúp công ty xây dựng những phương thức mới để nâng cao giá trị của các bằng sáng chế.

Theo vnmedia/IBM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>