(+84) 463.28.7979

23% người dùng Android ở Mỹ tải hơn 300 MB dữ liệu mỗi ngày. Còn bạn thì sao?


Một thống kê của hãng Strategy Analytics tại Mỹ với hơn 1.500 người dùng khác nhau trong nửa đầu năm 2014 cho thấy có gần một phần tư số này tải hơn 300 MB dữ liệu mỗi ngày, chủ yếu là qua Wi-Fi và được xếp vào nhóm “Power Users”, nhóm “Moderate Users” ít hơn tải từ 50 – 300 MB còn nhóm “Light Users” thì tải chưa tới 50 MB/ngày.

2555311_android-data

Cụ thể:

  • 23% người thuộc nhóm Power Users: tải hơn 300 MB/ngày.
  • 62% người thuộc nhóm Moderate Users: tải 50-300 MB/ngày.
  • 15% người thuộc nhóm Light Users: tải dưới 50 MB/ngày.

Nếu tính theo tỷ lệ lưu lượng dùng Internet thì nhóm Power Users cũng chiếm cao nhất với 57%, lần lượt cho hai nhóm còn lại là 41% và 2%.

Còn bạn xài bao nhiêu MB mỗi ngày?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *