(+84) 463.28.7979

46% doanh nghiệp Việt Nam đang “lên mây”


Hãng bảo mật Symantec vừa mới công bố kết quả “Khảo sát năm 2011 về Ảo hóa và xu hướng dịch chuyển sang đám mây” trong các doanh nghiệp. Theo đó, 46% các tổ chức tại Việt Nam đang triển khai đám mây lai và ảo hóa.


Cuộc khảo sát được tiến hành trên 3.700 tổ chức tại hơn 35 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo đó, 46% các tổ chức tại Việt Nam đang triển khai đám mây lai và ảo hóa. Lưu trữ dạng dịch vụ tư nhân (Private Saas) có mức phổ biến thấp nhất với 39% tổ chức hiện đang ứng dụng, 20% và 21% doanh nghiệp triển khai ảo hóa máy chủ và ảo hóa lưu trữ. Các doanh nghiệp vẫn đang mò mẫm học hỏi về khả năng của những công nghệ này và làm cách nào để khắc phục những thách thức đi kèm với chúng.

Khảo sát cho thấy, các tổ chức hiện đang tận dụng công nghệ ảo hóa cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh nhưng vẫn còn khá chậm chạp. Trong số các doanh nghiệp tại Việt Nam đang ứng dụng công nghệ ảo hóa, 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng cơ sở dữ liệu trong vòng 12 tháng tới; 45% doanh nghiệp dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng web, và 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa email và các ứng dụng lịch biểu, 45% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng ERP.

Các đơn vị cũng cho biết, họ e ngại chưa đủ kiến thức và khả năng kiểm soát những ứng dụng khác chạy trên cùng một máy chủ vật lý; những lỗ hổng bảo mật trong xác thực; thiếu thông tin về tiền sử rủi ro của các đối tác/đơn vị bên ngoài; lo ngại trường hợp tải khoản, dịch vụ hoặc lưu lượng mạng bị chiếm quyền điều khiển; và lo lắng về khả năng khôi phục thảm họa.

Trong khi đó, 69% giám đốc tài chính của các doanh nghiệp lại không “sẵn sàng” trong việc chuyển đổi những ứng dụng kinh doanh quan trọng sang những môi trường đám mây lai/ảo hóa. 54% giám đốc điều hành các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng trong việc chuyển dịch các ứng dụng này.

Những lo ngại chính về việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào môi trường đám mây lai và ảo hóa chính là các vấn đề thiếu các công cụ giám sát/quản lý (100%), hiệu suất hoạt động (89%), độ tin cậy (89%) và tính bảo mật (89%).

Theo VnMedia (PCW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>