(+84) 463.28.7979

63% người dùng di động ở Mỹ truy cập Internet bằng điện thoại


Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Pew Research Center, ở Mỹ hiện nay có gần 2/3 (63%) số người dùng di động lên mạng bằng chính chiếc điện thoại của mình, tăng 8% so với năm ngoái. Họ dùng điện thoại để truy cập Internet hoặc email thay vì sử dụng laptop hoặc các loại tablet. Báo cáo cũng cho biết 91% dân số Mỹ sở hữu điện thoại di động và 57% số người trưởng thành lên mạng bằng máy của họ.

Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy tỷ lệ người dùng di động dùng máy điện thoại để lên Internet (đường kẻ màu đỏ) đang tăng dần qua mỗi năm, so với năm 2009 (31%) thì con số này đã tăng lên hơn gấp đôi.

cell-internet-user
Số liệu được tính tới tháng 05/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *