(+84) 463.28.7979

7 cách tìm thời gian hoạt động của Windows Server 2008


Biết được thời gian vận hành của hệ thống là một trong những thông tin hữu ích cho người quản lý.

Đôi khi bạn cần thông tin này để biết khi nào máy móc khôi phục từ sự cố mất nguồn hay vấn đề khác có thể xảy đến. Trong khi có rất nhiều công cụ từ hãng thứ 3 cho phép bạn tìm kiếm thời gian chạy của hệ thống, có một vài phương pháp hoặc được xây dựng trong Windows Server 2008, hoặc có thể dễ dàng được hoàn thành.

Phương pháp #1: Bằng cách sử dụng Task Manager

Ở Windows Vista và Windows Server 2008, Task Manager đuợc tăng cường để thể hiện thông tin thêm về hệ thống. Một trong những thông tin này là thời gian hoạt động của máy chủ.

1. Ấn chuột phải vào Taskbar và ấn Task Manager. Bạn có thể ấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ESC để kích hoạt Task Manager.

2. Ở Task Manager, chọn tab Performance.

3. Thời gian chạy hệ thống hiện tại được biễu diễn dưới System.

system-uptime-2008-1

Phương pháp #2: Sử dụng tiện ích System Information

Có lẽ một trong những phương pháp dễ nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Tiện ích dòng lệnh Systeminfo kiểm tra và biểu diễn thông số khác nhau của hệ thống như là ngày cài đặt, ngày thay đổi và nhiều hơn nữa.

Mở một cửa sổ dòng lệnh và nhập vào dòng lệnh dưới đây:

systeminfo

Bạn có thể thu hẹp kết quả lại để vừa vào 1 dòng bạn cần:

systeminfo | find “System Boot Time:”

system-uptime-2008-2

Phương pháp #3: Sử dụng tiện ích thời gian vận hành

Microsoft đã xuất bản một công cụ gọi là Uptime.exe. Đó là một công cụ dòng lệnh đơn giản để phân tích thông tin có hiệu lực và tin cậy của hệ thống. Nó có thể chạy cục bộ hay tách biệt. Ở dạng đơn giản này, công cụ sẽ hiện thị thời gian vận hành hiện tại của hệ thống. Lựa chọn trước cho phép bạn truy nhập vào nhiều thông tin chi tiết hơn như là sự ngừng, khởi động lại, sự cố hệ thống và sự cài đặt Service Pack.

Đọc KB tiếp để có nhiều thông tin và cho đường link tải về:

Công cụ Uptime.exe cho phép bạn đánh giá sự sẵn sàng của máy chủ với Windows NT 4.0 SP4 hay cao hơn

http://support.microsoft.com/kb/232243

Để sử dụng nó, làm theo các bước:

1. Tải uptime.exe từ đường link trên và lưu nó vào thư mục, tốt hơn là vào một thư mục trong đường dẫn hệ thống (như SYSTEM32)

2. Mở cửa sổ Command Prompt. Để mở một Command Prompt, ấn All Programs >Accessories, ấn chuột phải vào Command Prompt, sau đó ấn Run as administrator. Bạn cũng có thể ấn CMS vào hộp tìm kiếm ở Start menu, và sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng Command Prompt, ấn vào đó, giữ CTRL+SHIFT và ấn ENTER.

3. Di chuyển tới nơi bạn để tiện ích uptime.exe

4. Chạy tiện ích uptime.exe. Bạn có thể thêm a/? vào lệnh để có nhiều lựa chọn hơn.

uptime.exe

system-uptime-2008-3

Phương pháp #4: Bằng cách sử dụng tiện ích NET STATISTICS

Một phương pháp đơn giản khác, nếu bạn có thể nhớ nó, đó là sử dụng thông tin gần đúng tìm thấy trong các thông số được biểu diễn bởi lệnh NET STATISTICS.

Mở một Command Prompt và đánh dòng lệnh sau:

net statistics workstation

Các thông số nói với bạn rằng nó được chạy bao lâu, mặc dù trong một vài trường hợp, thông tin này không chính xác như những phương pháp khác.

system-uptime-2008-4

Phương pháp #5: Sử dụng quan sát sự kiện

Có lẽ đây là phương pháp chính xác nhất, nhưng nó không yêu cầu phải click một cái gì cả. Nó không thể hiện chính ngày hay giờ chính xác từ lần cuối khởi động lại, nhưng nó sẽ biểu diễn thông tin quan trọng về việc tại sao máy tính được khởi động lại và cũng như khi nào nó thực thi. Chúng ta cần nhìn vào Event ID 6005, đây là sự kiện nói lên rằng máy tính vừa mới hoàn thành việc khởi động, nhưng bạn nên nhận ra thực tế có hàng trăm, không phải hàng nghìn các loại sự kiện mà bạn có thể học được từ đó.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *