(+84) 463.28.7979

83% các smartphone chạy Android sử dụng Android 2.x


Nếu như hồi tháng 5, Android 2.1 (Eclair) là phiên bản Android được sử dụng nhiều nhất trên các smartphone thì tới bây giờ, ngôi đầu đó đã thuộc về Android 2.2 (FroYo), như là một tất yếu.

Theo số liệu mới được Google công bố, hiện trên thị trường có tới 83% các điện thoại chạy Android sử dụng Android 2.x, tức hai phiên bản 2.1 và 2.2. Cụ thể, số máy hiện được cài Android 2.1 là 39,6% và Android 2.2 là 43,4%. Số thiết bị được cài sẵn hoặc nâng cấp lên Android 2.2 đang ngày một nhiều, hồi tháng 9, số phần trăm các thiết bị sử dụng FroYo mới chỉ là 28,7% thì tới bây giờ đã là 43,4%, tăng hơn 14%.

Đối với các phiên bản Android thấp hơn, cụ thể là Android 1.5 (Cupcake) và Android 1.6 (Donut) lần lượt chiếm 6,3% và 10,6% tổng số các smartphone chạy HĐH của Google.


Nguồn: TT/Android Developers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *