(+84) 463.28.7979

ADSL Speed Test 3.3.0.5 Beta


DSL Speed ​​Test là một công cụ đơn giản sẽ giúp bạn kiểm tra tốc độ và độ trễ của kết nối Internet của bạn.


Đây là một số tính năng chính của “Kiểm tra tốc độ ADSL”:

Tốc độ kiểm tra download / upload
· Độ trễ thử nghiệm (ping)
Hiển thị địa chỉ IP
· IP truy tìm
· Liên tục theo dõi

Yêu cầu:

· NET Framework

Free Download

Secure Download [ZIP]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *