(+84) 463.28.7979

Ahttp://itnews.com.vn/wp-admin/post-new.php?post_type=postpple giới thiệu iTunes mới nhiều cải tiến và tính năng mới


Apple vừa giới thiệu phiên bản iTunes 9 với nhiều tính năng cải tiến và mới hấp dẫn người dùng hơn. Thay đổi cách sắp xếp các nội dung và thêm các nội dung liên quan vào bài hát và phim mua từ iTunes mới là những cải tiến đáng giá từ Apple trong đợi nâng cấp này. Apple cũng không nói gì về việc hỗ trợ Blu Ray như các thông tin dự đoán trước đây.

iTunes_new_version

Một số tính năng mới:

* iTunes LP: Đây là tính năng quan trọng nhất trong đợt nâng cấp này. Khi mua nhạc trên iTunes 9 người dùng không chỉ được bài hát mà còn có hình đại diện kích thước lớn, lời bài hát, hình ảnh, ghi chú… liên quan đến ca sĩ và bài hát.
* iTunes Extras: Giống như là khi ta mua một đĩa DVD video ở cửa hàng, ta mua trên iTunes 9 thì cũng có thể xem được các thông tin khác liên quan đến phim, các hình ảnh, chọn xem theo chapter…
* Có thể xem trước các nội dung muốn mua ở bất cứ chỗ nào.
* Sắp xếp vị trí các ứng dụng trên iPod Touch và iPhone ngay trên iTunes.
* Chia sẻ video, nhạc mua với 5 người khác trong cùng mạng.

Theo TT/Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>