(+84) 463.28.7979

Airdrop chạy xuyên iOS8 và MAC 10.10 Yosemite


Airdrop trên iOS8 và Mac OS 10.10 sẽ hoạt động với nhau. Tức là bạn có thể gửi tài liệu từ iOS sang Mac và ngược lại. Hiện nay Airdrop trên iOS chỉ có thể gửi cho các thiết bị iOS và Airdrop trên MAC thì chỉ gửi qua lại từ các máy MAC. Airdrop sử dụng Wifi Direct để gửi tài liệu qua lại giữa các thiết bị nên không cần thiết phải có thiết bị trung gian như Ap hay Hotspot, chỉ cần mở Wifi là được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *