(+84) 463.28.7979

Amdocs ra mắt giải pháp công nghệ mới trên nền mạng 3G và LTE


Amdocs đã công bố Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs (Amdocs Data Experience Solution), một giải pháp độc đáo với khả năng đổi mới cách thức theo đó các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể nhanh chóng triển khai các dịch vụ dữ liệu mới nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng và tăng tốc độ tạo ra doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu.

Amdocs-Data-Experience-Solution

Là một hệ thống phần cứng và phần mềm hợp nhất, Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs tích hợp sẵn các chức năng quản lý chính sách, tính cước, ca-ta-lô sản phẩm và quản lý thuê bao cùng với khả năng hỗ trợ kinh doanh, các giao diện mạng và các quy trình nghiệp vụ được cấu hình sẵn cần thiết để cung cấp các giải pháp đóng gói cụ thể ra thị trường. Là giải pháp ở cấp độ nhà khai thác dịch vụ viễn thông với hiệu năng đã được kiểm chứng, các cấu phần sản phẩm nền tảng của giải pháp đã được kiểm nghiệm trong môi trường sản xuất trong các mạng của những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu đang phục vụ tới hơn 100 triệu thuê bao di động.

Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs được đặc trưng bởi khả năng định nghĩa và phát triển dịch vụ đơn nhất và đồng bộ, cho phép cấu hình và mở rộng nhanh chóng các giải pháp đã được định cấu hình sẵn. Giải pháp này khai thác các thiết bị điều khiển chính sách và mạng hàng đầu trên thị trường của Bridgewater Systems, bao gồm cả các giao diện tiêu chuẩn và khả năng tương tác hoạt động với thiết bị từ nhiều nhà cung cấp giúp đảm bảo triển khai dễ dàng vào các môi trường mạng 3G và LTE. Các giao diện lập trình ứng dụng (API – application programming interface) đã được phát triển dưới dạng các sản phẩm tạo ra một đầu mối tích hợp duy nhất với các môi trường cung cấp tài nguyên, thông báo, tính cước và tự chăm sóc (self-care environment).

Giải pháp Data Experience Solution của Amdocs cung cấp một khuynh hướng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu khắt khe liên quan đến việc đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường bằng các giải pháp đã được định cấu hình sẵn, với những yếu tố chính bao gồm: Các dịch vụ phân lớp,  Chia sẻ gói cước, Các năng lực bán sản phẩm cao cấp hơn (Up-sell, Tránh sốc hóa đơn, Thẻ dữ liệu (Data Pass), và Trả tiền theo mức độ sử dụng (Pay-Per-Use).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>