(+84) 463.28.7979

Android 4.3 hỗ trợ màn hình độ phân giải 4K


Android hỗ trợ đủ các loại phần cứng khác nhau, đủ các kích thước màn hình khác nhau và kèm theo đó là rất nhiều độ phân giải màn hình khác nhau. Từ độ phân giải thấp như 120dpi (LDPI Low DPI) đến cao hơn một chút là 160dpi (MDPI như The T-Mobile G1), gần đây thì có 720p đang phổ biến với 320dpi (XHDPI, Nexus 4) và mới nhất là độ phân giải cực cao trên các máy FullHD 480dpi (XXHDPI, HTC One). Để hệ điều hành có thể chạy tốt thì Android cần có các thư viện hỗ trợ các độ phân giải này. Với Android 4.3 vừa ra mắt, người ta đã tìm thấy một thư viện lạ với mã đánh dấu là XXXHDPI – Extra Extra Extra High Dpi tương ứng với độ phân giải màn hình 4K Ultra HD 640dpi. Thực sự thì người dùng có cần thiết bị dị động với độ phân giải khủng như thế này? Không có gì là không thể, tuy nhiên khả năng dễ hơn mà người ta có thể nghĩ đến đó là việc chạy Android 4.3 trên các màn hình 4K. Như Google TV hay chiếc set-top box mà họ đang phát triển chẳng hạn.

android 4.3

Nguồn: Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *