(+84) 463.28.7979

Android đã có hơn 50.000 ứng dụng


Tháng trước, các số liệu do Google công bố cho thấy Android Market đã đạt được hơn 30.000 ngàn ứng dụng. Và giờ đây, con số đó nhảy vọt lên 50.031 từ các số liệu của AndroLib công bố.

Đây là một kết quả rất đáng kinh ngạc. Tuy vậy, bạn hãy bình tĩnh vì AndroLib tổng hợp số liệu ở tất cả các thị trường khác nhau nên bạn sẽ không thể thấy hết số ứng dụng này ở 1 chợ ứng dụng duy nhất. Ngoài ra, việc tổng hợp này cũng sẽ bao gồm 1 số ứng dụng bị trùng vì được bản địa hóa cho từng quốc gia khác nhau. Dù sao đi nữa, đây vẫn là 1 tin mừng cho cộng đồng người dùng Android.

Android_1

Tổng ứng dụng và game trên Android Market đvt: 1.000.

Android_2

Số lượng ứng dụng mới hàng tháng

Android_3

Lượng game và ứng dụng mới trên Android Market trong một ngày

Theo TT/AndroLi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>