(+84) 463.28.7979

Android Jelly Bean hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng trên một máy


Trên Android 4.1 có một khả năng mới mà các lập trình viên vừa khám phá ra, đó là hệ điều hành này hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng trên cùng một máy. Tài khoản mới được tạo sẽ có cấu hình khác hoàn toàn với tài khoản chính của bạn với màn hình HomeScreen quay trở về trạng thái nguyên bản, giống như khi mới mua máy, toàn bộ thư viện nhạc, hình ảnh, danh bạ, Google Account cũng được tách riêng ra. Tuy nhiên, có vẻ như tính năng này chưa hoàn thiện vì các ứng dụng đã cài đặt và một số thông tin quan trọng khác như tin nhắn vẫn còn bị chia sẻ giữa các tài khoản với nhau. Những người dùng phụ cũng không được nhiều tùy chỉnh trong mục Cấu hình như tài khoản chính.

Android-Jelly-Bean

Với một chiếc điện thoại thì chúng ta không thường hay đưa nó cho người khác nên tính năng này không hữu ích mấy. Thế nhưng đối với máy tính bảng như Nexus 7 thì ta có thể tạo thêm các account phụ cho người khác để tách biệt các thư viện giải trí ra. Đối với mình, mình tạo một tài khoản cho bố, một tài khoản khác cho nhóc em, do đó những ca khúc yêu thích của mình sẽ không bị lẫn với những bài cổ điển của bố hay nhạc thiếu nhi của đứa em. Tương tự, danh bạ, ảnh của mỗi người cũng sẽ tồn tại riêng biệt trong khi vẫn đảm bảo được rằng một máy có thể dùng bởi nhiều người.

Về cách thực hiện, trước hết bạn cần chắc chắn rằng chiếc máy Android 4.1 của bạn đã được root. Sau đó, thực hiện tuần tự các bước bên dưới:

  • Cài ứng dụng Terminal Emulator từ Google Play.
  • Chạy ứng dụng này lên, cho phép nó chạy ở quyền root.
  • Gõ lệnh su.
  • Gõ tiếp lệnh pm create-user têntàikhoản để tạo mới một account.
  • Để chuyển sang tài khoản vừa tạo, nhấn nút Lock giữ lâu. Trong menu mở ra, bạn sẽ thấy một (hoặc nhiều) cái tên lạ mới xuất hiện, nhấn vào đó để bắt đầu sử dụng. Nếu muốn quay lại account chính, cũng nhấn nút Lock, chọn dòng chữ Primary.
Android 4.1

Còn muốn xóa tài khoản thì bạn làm như sau:

  • Chạy Terminal Emulator, gõ lệnh su.
  • Gõ lệnh pm list-users. Một danh sách các người dùng mà bạn đã thêm sẽ xuất hiện. Ghi chú lại số thứ tự của account mà bạn muốn gỡ bỏ.
  • Nhập tiếp lệnh pm remove-user sốthứtựaccount để xóa tài khoản ra khỏi máy.
Android 4.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>