(+84) 463.28.7979

Android Notifier – chuyển thông báo từ điện thoại sang máy tính


Android Notifier là phần mềm được cài đặt trên điện thoại Android, nó sẽ chuyển và hiện thị các thông báo từ điện thoại lên màn hình máy tính. Các thông tin được cập nhật như thông báo cuộc gọi đến, hiển thị tin nhắn mới hay cảnh báo tình trạng pin hiện thời. Thông tin được đồng bộ qua Wifi, Bluetooth và trong tương lai có thể là qua kết nối USB.

Phần mềm này chạy ẩn và không tiêu tốn nhiều tài nguyên của điện thoại. Các thông báo khi được chuyển đến máy tính sẽ được hiện thị lên màn hình bằng nhiều cách khác nhau, sử dụng phần mềm như Growl trên MacOS, Gnome trên Linux hay dùng chính chức năng System tray alert của Windows. Nội dung thông báo bao gồm cả số điện thoại, tên trong danh bạ và nội dung tin nhắn. Hiện đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm do đó vẫn còn vài tính năng chưa hoạt động tốt, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có phần mềm hoàn thiện hơn.

Android Notifier gồm 2 thành phần chính:

  • Phần cài đặt trên điện thoại Android: tải về
  • Phần cài đặt trên máy tính: tải về
Nguồn: engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>