(+84) 463.28.7979

Android sẽ có 100.000 ứng dụng trong tháng 7 này


Tháng 10-2009, App Store đã đạt con số 100.000 ứng dụng, giờ đây, con số này đã tăng lên 225.000 ứng dụng.

Cũng tháng 10 năm ngoái, Android chỉ có chưa đầy 10.000 ứng dụng nhưng dự kiến nó sẽ có 100.000 ứng dụng ngay trong tháng 7 này. Tốc độ phát triển của Android phải nói là thần tốc khi mà tháng 4 năm nay nó mới chỉ có 50.000 ứng dụng. Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua, Android Market đã tiếp nhận thêm 15.000 phần mềm và game mới!

Số ứng dụng tăng trưởng hàng tháng

Android_3

Tổng số ứng dụng trên Android Market

Theo TT/Electronista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>