(+84) 463.28.7979

Andy Rubin: Hơn 700 ngàn thiết bị Android kích hoạt mỗi ngày


Android đang ngày càng trở nên phổ biến và con số thiết bị được kích hoạt mỗi ngày theo đó cũng tăng lên. Hồi tháng 5, Google thông báo có 400 ngàn máy kích hoạt mỗi ngày, con số này tăng lên thành 500 ngàn trong tháng 6, 550 ngàn trong tháng 7 và tới bây giờ là 700 ngày máy. Thông tin này được Andy Rubin chia sẻ trên tài khoản Google+ của anh ta trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Google cũng cho biết cách họ đếm số thiết bị được kích hoạt mỗi ngày. Google chỉ đếm một thiết bị duy nhất một lần, tức không đếm lại nếu thiết bị được đem bán lại. Kích hoạt đồng nghĩa người dùng ra cửa hàng mua máy và đăng ký thuê bao di động tới một nhà cung cấp dịch vụ. Đó là cách mà Google đếm thiết bị được kích hoạt mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa sẽ có số ít thiết bị được mua về và sử dụng mà không kết nối tới dịch vụ viễn thông. Nếu Google “đếm” cả những thiết bị này thì con số thực sẽ không phải là 700 ngàn.

Andy-Rubin

Nguồn: Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>