(+84) 463.28.7979

Ánh xạ thư mục thành ổ đĩa


Bạn đang sử dụng phương pháp quản lý thư mục theo từng cấp độ cũng như từng nhóm riêng biết. Tuy nhiên trong công việc, bạn thường truy cập vào một thư mục ở cấp độ 5 hoặc 6, việc truy cập các thư mục ngoài trước khi đến thư mục cần mở khá mất thời gian và nhiều thao tác. Giải pháp là tạo shortcut cho thư mục đó, như thê khá tiện nhưng còn một giải pháp khác cũng khá thú vị đó là biến thư mục đó thành một ổ đĩa.


Thủ thuật này dành cho những bạn không rành về việc phân vùng ổ cứng cũng như đảm bảo tránh lãng phí dung lượng đối với ổ cứng dung lượng thấp.

Cách làm như sau:

Đầu tiên, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại RUN và gõ lệnh CMD

Tại dấu nhắc DOS, bạn nhập dòng lệnh subst F: D:\ABC (Với subst là lệnh của thao tác; F: là ký tự ổ đĩa định tạo; D:\ABC là thư mục được chọn cho ổ đĩa định tạo)

Ngay lập tức khi truy cập vào My Computer, bạn sẽ thấy xuất hiện một ổ đĩa mới, khi mở ổ đĩa này bạn sẽ thấy các tập tin có trong thư mục ABC

Map-Driver

Trường hợp bạn không muốn sử dụng ổ đĩa ảo này nữa và muốn xóa đi thì thực hiện dòng lệnh sau trong cửa sổ DOS: subst F: /D (Với subst là lệnh của thao tác; F: là ký tự ổ đĩa định xóa; /D là lệnh xóa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>