(+84) 463.28.7979

Anonymous tấn công Infragard, đối tác của FBI


Như Anonymous đã hứa rằng họ sẽ tấn công các trang web của chính phủ, doanh nghiệp và thực thi pháp luật các trang web vào thứ 6 mỗi tuần. Vì vậy, Anonymous đã tấn công FBI Infragard lần thứ hai và trong cùng thời gian này Anonymous đã defacing trang web của Dayton, Ohio.

 Anonymous hack FBI partner Infragard

Hacker đã để lại lời nhắn như sau:

Greetings Pirates! Another #FuckFBIFriday is here and once again we emerge from the hacker underground to wreak havoc upon the 1%’s institutions of repression“.

InfraGard là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân phục vụ như là một mối quan hệ đối tác công-tư giữa các doanh nghiệp Mỹ và FBI. Tuy nhiên, Anonymous có định nghĩa riêng của họ – “liên minh nham hiểm giữa việc thực thi pháp luật, các tập đoàn, và wannabees mũ trắng”, nhóm đã viết trong một ghi chú được đăng lên trang chủ của InfraGard Dayton, Ohio.

Mirror link hack ở đây.

Theo Thehackernews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>