(+84) 463.28.7979

Any.DO phần mềm ghi chú đa nền tảng, lưu trữ trên mây


Phần mềm ghi chú và lập danh sách các việc cần làm là một thành phần không thể thiếu của một chiếc điện thoại. Ngoài ra nếu bạn có nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, laptop thì việc đồng bộ dữ liệu với nhau là rất quan trong. Chính vì thế mới có các phần mềm như Evernote, Any.DO … ra đời nhằm giải quyết các vấn đề này. Các phần mềm này đều có đặc tính chung là chạy trên nhiều nền tảng khác nhau và dữ liệu được lữu trữ trên mây. Nếu bạn không thích sự rườm rà như Evernote thì có thể thử Any.DO, nó đơn giản và nhẹ hơn khá nhiều. Any.DO hỗ trợ Android, iOS, có phiên bản web HTML5 để chạy trên máy tính và đặc biệt là extension để chạy trên Chrome.

Link tải về:

Để dùng Any.DO thì bạn cần tạo một tài khoản miễn phí của nó, ngoài ra có thể dùng ngay tài khoản Facebook của mình để đăng nhập, như thế tiện hơn. Any.DO trên Chrome cũng có giao diện giống trên điện thoại và bạn cũng có thể tạo list công việc mới ngay tại đây.

Trong Chrome nếu bạn muốn dùng Any.DO như 1 cửa sổ của trình duyện thì sử dụng link sau: chrome-extension://kdadialhpiikehpdeejjeiikopddkjem//index.html (chỉ click vào khi ở trong Chrome)

Nguồn: Any.DO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>