(+84) 463.28.7979

APKtor – kho phần mềm dành cho Android


APKtor là phần mềm miễn phí dành cho hệ điều hành Android, có chức năng tương tự như Cydia của iPhone, cho phép người dùng tải về các phần mềm từ các kho (repositories) công cộng. Tính năng này tương đương với Android Market, tuy nhiên các phần mềm được chia sẻ thông qua APKtor do thành viên cung cấp.

Bạn có thể tải về APKtor từ Market, hoặc truy cập trực tiếp website apktor.gotoinit.com. Hiện nay phiên bản mới nhất là 1.0.8.7. Sau khi cài đặt APKtor thì bạn phải thêm các repo – kho ứng dụng (repositories) vào. Sau khi thêm repo thì cần Update (nhấn menu chọn update) để cập nhật thêm danh sách phần mềm, quá trình này hơi lâu. Dưới đây là danh sách một số repo bạn có thể sử dụng:

Chi tiết APKtor:

Màn hình chính gồm 3 tab

Menu chính và phần about

Danh sách các repo đã thêm vào

Cài đặt phần mềm từ APKtor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>