(+84) 463.28.7979

Apple cập nhật bộ ứng dụng văn phòng iWork tương thích 10.8 và Retina


Ngay sau khi phiên bản chính thức của hệ điều hành Mac 10.8 hay Mountain Lion được bắt đầu bán trên Mac AppStore thì Apple cũng bắt đầu cho người dùng tải về bản nâng cấp của bộ ứng dụng văn phòng tuyệt vời iWork.

iWork

Hai điểm nâng cấp đang lưu ý nhất là iWork mới sẽ tương thích với màn hình Retina và các văn bản có thể được lưu trên mây iCloud và đồng bộ với các thiết bị iOS, ngoài ra là sửa một số lỗi cũng như tăng cường khả năng thực thi. Bạn có thể vào Mac AppStore để tải về bản nâng cấp ngay bây giờ hoặc mua các ứng dụng trong bộ iWork. iWork gồm có ứng dụng soạn thảo văn bản Pages, ứng dụng xử lý bảng tính Number và ứng dụng tạo và trình chiếu Keynote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>