(+84) 463.28.7979

Apple cho biết đã tạo ra hơn nửa triệu việc làm ở Mỹ


Hôm thứ sáu vừa rồi, Apple đã đăng trên trang web của mình một vài thông tin nhằm cho biết vai trò của công ty trong việc tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ. Từ khi thành lập, công ty lấy trụ sở tại Cupertino và đã tạo ra hoặc hỗ trợ hơn nửa triệu việc làm cho người lao động Mỹ trên khắp 50 tiểu bang. “Trong suốt lịch sử của mình, Apple đã tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới và phù hợp với công nghiệp hiện đại bằng cách tập trung vào việc đổi mới”, Apple cho biết. “Kết quả là chúng tôi đã tạo ra hoặc hỗ trợ hơn 500.000 việc làm cho người lao động Mỹ: từ các kỹ sư, những người đã giúp ích rất nhiều cho việc phát minh ra iPad đến những người mang nó đến trước cửa nhà bạn”. Trong số những công việc được tạo ra, có 304.000 công việc thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và vận tải trong khi có thêm 210.000 công việc được tạo ra nhờ nền tảng iOS.

AppleJobs

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>