(+84) 463.28.7979

Apple cho phép khắc tên miễn phí lên iPad


Người dùng sẽ được phép chọn hai dòng chữ khắc lên mặt sau của iPad trước khi nhận máy.

Apple demo các dòng chữ trên iPad do người dùng chọn ở công đoạn đặt hàng cuối cùng.
Apple demo các dòng chữ trên iPad do người dùng chọn ở công đoạn đặt hàng cuối cùng.

Những người đang chuẩn bị mua một chiếc iPad sẽ có thể khẳng định “chủ quyền” trên sản phẩm mà mình sắp sở hữu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Apple sẽ cho phép khắc miễn phí lên iPad cả bản 3G hoặc bản chỉ có kết nối Wi-Fi ở mặt sau máy.

Khi đặt mua iPad trên trang chủ của Apple, tại bước cuối cùng trước khi xác nhận đơn đặt hàng, người mua sẽ được chọn hai dòng chữ khắc lên iPad. Tuy nhiên, vị trí này sẽ không được thay đổi.

Thời gian nhận hàng đối với các máy iPad có khắc sẽ thay đổi từ trong 24 giờ trước đây thành một đến 3 ngày làm việc.

Việc khắc lên các sản phẩm của mình trước đây đã được Apple áp dụng cho iPod Nano, iPod Touch và iPod Classic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *