(+84) 463.28.7979

Apple đã cho phép đăng tải phần mềm dành cho iPad lên App Store


Kể từ hôm nay 20/03/2010, Apple đã chính thức cho phép các lập trình viên (LTV) đăng tải phần mềm dành cho iPad lên App Store.

iPad_App_Store

Apple cho biết rằng các phần mềm được đăng tải trong khoảng thời gian từ nay đến ngày ngày iPad được bán ra đều sẽ phải chịu sự kiểm soát chất lượng từ Apple. Apple sẽ chọn lọc và giữ lại trên App Store những ứng dụng có giá trị và hữu ích, còn những ứng dụng nào vi phạm quy định hoặc không hữu dụng thì sẽ được gỡ bỏ. Mọi thông báo liên quan đến ứng dụng được bán hoặc không được bán đều sẽ được Apple liên hệ qua email với LTV.

Theo TT/Slashgear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>