(+84) 463.28.7979

Apple đã cho phép tải phim từ iTunes in the Cloud ở Việt Nam


Apple vừa chính thức bổ sung Việt Nam và 36 quốc gia khác vào danh sách các nước được hỗ trợ tải về những bộ phim đã mua thông qua dịch vụ iTunes in the Cloud. Đây là lần đầu tiên Apple làm điều này bên ngoài nước Mỹ. Như vậy, Việt Nam chúng ta đã có gần như đầy đủ các tính năng download của iTunes in the Cloud, bao gồm nhạc, video nhạc, phim, sách và ứng dụng, chỉ còn thiếu mỗi show truyền hình TV mà thôi. Nếu bạn đọc đang sinh sống và làm việc ở nơi khác, bạn có thể xem danh sách tất cả những quốc gia và tính năng mà iTunes in the Cloud hỗ trợ trong liên kết nguồn.

iTunes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *