(+84) 463.28.7979

Apple đã từng thử nghiệm Mac OS X trên nền kiến trúc ARM


Một tài liệu học thuật của một cựu thực tập sinh tại Apple được chia sẻ nhiều tháng trước đã cho thấy Apple từng có một dự án bí mật mà mục đích chính là thử nghiệm HĐH Mac OS X Snow Leopard trên nền kiến trúc ARM. Dù Apple đang sử dụng nền kiến trúc của Intel trên những sản phẩm máy Mac của mình nhưng họ cũng được cho rằng đã từng xem xét khả năng sử dụng chip ARM trong quá khứ. Quay trở lại vấn đề chính, cựu thực tập sinh có tên Tristian Schaap, nay đang làm kỹ sư thuộc nhóm Core OS của Apple đã tiết lộ thông tin này trong bài luận văn mà anh thực tập trong vòng 12 tuần. Theo nội dung của bài học thuật này, Schaap đã cùng với đội ngũ của mình làm việc với một thành phần của HĐH Mac OS để giúp nó có thể khởi động trên một hệ thống dùng chip ARM từ Marvell. Anh đã boot vào hệ thống thành công nhưng lại gặp phải một số lỗi thi hành. Dù dự án trên là có thật thì khả năng những chiếc MacBook trong tương lai chạy trên chip xử lý kiến trúc ARM vẫn còn rất mơ hồ. Apple là công ty nổi tiếng trong việc giữ bí mật và họ thường để những kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư mới làm việc trên những dự án không có thật để kiểm tra mức độ tin cậy của họ.

Apple_ARM


Nguồn: Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>