(+84) 463.28.7979

Apple đăng kí bản quyền cách thức hoạt động của Smart Cover


Apple đã đăng kí một bản quyền liên quan đến Smart Cover, lớp vỏ che màn thông minh có khả năng tự động mở máy và làm đế dựng cho iPad 2/iPad Gen 3. Bản quyền này không bao gồm toàn bộ Smart Cover mà chỉ là các tính năng chính về hoạt động của sản phẩm này. 

Smart-cover

Được nộp vào tháng 7 năm ngoái và đăng tải hôm nay, bản sở hữu trí tuệ này được mô tả là “một thiết bị phụ kiện với bộ phận gắn bằng nam châm”, trong đó ghi chú kĩ thuật dùng nam châm để gắn ít nhấn hai đối tượng lại với nhau mà không cần siết hay các lực tác động bên ngoài. Kết nối này có thể được dễ dàng gỡ ra khỏi thiết bị điện tử, như iPad chẳng hạn, mà không cần dùng nhiều lực. Việc đăng kí bản quyền Smart Cover sẽ đảm bảo các đối thủ, cũng như một số nhà sản xuất phụ kiện, không lấy cắp ý tưởng về sản phẩm này và dùng lên các máy móc/máy tính bảng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>