(+84) 463.28.7979

Apple, Microsoft, Google đồng ý với chính sách riêng tư với ứng dụng


Sau nhiều vụ vi phạm quyền riêng tư hay thu thập trái phép các dữ liệu cá nhân của người dùng, các hãng phần mềm lớn như Apple, Google, Microsoft, RIM, Amazon và HP được yêu cầu phải thông báo cho các lập trình viên nền tảng của mình cung cấp chính sách về quyền riêng tư với mỗi ứng dụng để người dùng có thể hiểu rõ trước khi tải về và sử dụng. Quyết định này được thông qua bởi bang California với một dự luật mang tên chống vi phạm quyền riêng tư trực tuyến được áp dụng với các ứng dụng di động. Các công ty kể trên đã đồng ý với điều khoản đưa ra và cho biết sẽ tiến hành thực hiện một số thay đổi với kho ứng dụng trực tuyến và thông báo tới các nhà phát triển. Theo đó, ghi chú về chính sách riêng tư này phải được thể hiện rõ ràng và nhìn thấy dễ dàng trong phần mô tả các ứng dụng. Bên cạnh đó, các công ty cũng phải chắc chắn rằng các nhà phát triển đều hiểu rõ và thực hiện theo quy định. Thời điểm thi hành chưa được đưa ra nhưng Google cho biết Android Market của họ sẽ được cập nhật trong những tuần tới để phù hợp với quy định vừa được đưa ra.

Apple-Microsoft

Thời gian gần đây một số ứng dụng và dịch vụ đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Mới đây nhất là ứng dụng mang tên Path, nó tự động đăng tải toàn bộ danh bạ trong máy người dùng lên máy chủ mà không cho người dùng biết hoặc hỏi trước khi đăng tải. Đạo luật này ra đời với mục đích giúp người dùng hiểu rõ về cách hoạt động của từng ứng dụng với mô tả về chính sách riêng tư rõ ràng.


Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>