(+84) 463.28.7979

Apple phát hành iOS 4.3.5/4.2.10 (CDMA), vá lỗ hổng bảo mật


4.3.4 có lẽ là phiên bản iOS có tuổi thọ ngắn nhất mà Apple từng phát hành, tính cho đến thời điểm này. Cách đây 2 tuần, Apple đã phát hành iOS 4.3.4 nhằm vá lỗ hổng bảo mật liên quan đến quá trình tải file PDF – vốn được hacker khai thác để jailbreak thiết bị iOS thông qua JailBreakMe. Ngày hôm nay, Apple lại tiếp tục phát hành một phiên bản iOS mới, 4.3.5, cho các sản phẩm iOS dùng mạng GSM để tiếp tục vá các lỗi bảo mật khác.

iOS 4.3.5 là một phiên bản cập nhật nhỏ để xử lý một lỗi bảo mật liên quan đến việc xác nhận các file hệ thống. Với phiên bản 4.3.4, một hacker khi sở hữu kết một kết nối mạng đặc biệt có thể chiếm quyền sử dụng, chỉnh sửa dữ liệu của thiết bị, thậm chí tại những thư mục được bảo vệ bởi SSL/TLS. Ngoài ra, một số cách thức tấn công khác có thể là thông qua quá trình xác nhận file X.509. Vì thế phiên bản cập nhật 4.3.5 sẽ tăng cường độ bảo mật của quá trình xác nhận file X.509.

iOS 4.3.5 sẽ được phát hành cho các dòng máy iPhone 4 GSM, iPhone 3GS, iPad (cả 2 phiên bản), và iPod Touch Gen3 và Gen4. Trong khi đó, phiên bản CDMA của iPhone 4 sẽ có một bản iOS riêng, với mã hiệu 4.2.10. Người dùng có thể cập nhật iOS từ hôm nay thông qua iTunes.

Nguồn: TT/SlashGear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>