(+84) 463.28.7979

Apple phát triển ứng dụng FaceTime cho Mac OS và Windows?


Hiện tính năng chat video FaceTime đã xuất hiện trên iPhone 4 và iPod Touch Gen4 của Apple nhưng sẽ tuyệt hơn nếu nó tương thích với cả máy tính chạy Mac OS và Windows.

iPod Touch mới cũng đã có FaceTime

Theo như một tin đồn mới nhất từ website Mac4Ever thì Apple đang nghiên cứu và phát triển một phần mềm FaceTime cho cả Mac OS và Windows, họ còn cho biết thêm FaceTime trên Mac OS sẽ được tích hợp luôn vào ứng dụng iChat. Nếu thông tin này là sự thật thì sẽ chẳng bao lâu nữa, người dùng máy tính, iPhone và iPod Touch (có thể cả iPad….?) sẽ có thể chat video với nhau thông qua kết nối WiFi.

Ngoài ra, Mac4Ever còn cho biết một số thông tin về iLife’ 11. Bộ ứng dụng này sẽ không có phần mềm iDVD nữa nhưng thay vào đó sẽ là một ứng dụng chưa biết tên và sẽ rất tuyệt vời. Hy vọng cái ngày mà người dùng các thiết bị của Apple có thể chat video với nhau sẽ không còn xa nữa.

Nguồn: AppleInsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>