(+84) 463.28.7979

Apple ra mắt Configurator, phần mềm quản lý các thiết bị iOS


Apple Configurator là phần mềm giúp bạn kiểm xoát các thiết bị iOS một cách tập trung, tất nhiên mục đích nó nhắm đến cho những người quản lý hơn là cá nhân. Phần mềm này giúp bạn có thể thiết lập các thông số giống nhau cho một nhóm thiết bị iOS. Thử tưởng tượng rằng Công ty bạn phát 10 chiếc iPad cho nhân viên, tất nhiên những iPad đó sẽ được thiết lập để chỉ làm được những việc nhất định, khóa cài đặt phần mềm, format máy … khi đó bạn cần đến Configurator để làm mọi chuyện. Hiện tại Configurator chỉ chạy trên hệ điều hành Mac, chưa có phiên bản cho Windows. Với Win thì bạn có thể dùng iPhone Configuration Utility, tất nhiên nó không làm việc với iPad được.

Apple-Configurator

Nguồn: Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>