(+84) 463.28.7979

Apple Store Online tạm đóng cửa


Nếu bạn vào store.apple.com lúc này sẽ nhận được thông báo tạp thời đóng cửa để nâng cấp. Đây là điều mà Apple thường làm trước các buổi giới thiệu sản phẩm của họ. Tuy nhiên có hai điều 3 điều các bạn sẽ thấy nó khác các lần trước là: 1 – thông báo sớm hơn, có phải vì Apple sẽ nâng cấp nhiều sản phẩm nên cần nhiều thời gian? 2 – thông báo bằng nhiều ngôn ngữ, có phải Apple muốn sản phẩm nhắm đến đông đảo quần chúng hơn, giống như cái slogan của sự kiện hôm nay là “this should brighten everyone’s day”? 3 – thông báo không còn là màu vàng như mọi khi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *