(+84) 463.28.7979

Apple tăng số lượng ảnh tối đa mỗi tháng có thể tải lên Photo Stream thành 25.000 ảnh


Apple mới đây đã tăng gấp 2,5 lần số lượng ảnh tối đa mà người dùng có thể tải lên Photo Stream(tính năng lưu trữ ảnh của iCloud) trong một tháng. Trước đây hãng chỉ cho phép chúng ta upload 10.000 ảnh mỗi tháng, còn bây giờ con số này đã tăng thành 25.000, một mức rất lớn và sẽ phù hợp cho hầu hết những người dùng thiết bị Apple. Hãng cho biết thêm rằng bạn có thể tải lên Photo Stream tối đa 1.000 tấm ảnh mỗi giờ hoặc 10.000 ảnh mỗi ngày. Cũng trong dịp này, Apple đã tiết lộ rằng số lượng ảnh mà bạn được phép chia sẻ thông qua iCloud Photo Sharing thành 1.000 ảnh mỗi giờ và 10.000 ảnh mỗi ngày.

2213135_Apple_iCloud_Photo_Stream

Ghi chú: Apple giới hạn số lượng ảnh có thể tải lên trong mỗi giờ, mỗi ngày hay mỗi tháng, tuy nhiên hãng không giới hạn lượng ảnh mà bạn có thể upload trong suốt thời gian sử dụng iCloud.

Nguồn: Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>