(+84) 463.28.7979

Apple thắng kiện Motorola tại Đức về sáng chế nảy khi cuộn trang


Cuộc chiến pháp lý giữa các ông lớn công nghệ lại vừa có diễn biến mới, lần này có lợi choApple, khi tòa án vùng Munich của Đức đưa ra phán quyến kết luận Motorola Mobility vi phạm sáng chế nảy khi cuộn trang của Apple. Đây là một tính năng quan trọng trên các sản phẩm di động iOS, từng được Apple đem ra kiện nhiều đối thủ khác trong đó có Samsung. Danh sách những thiết bị của Motorola vi phạm sáng chế chưa được công bố, và Apple hiện có thể nộp khoản tiền bảo đảm trị giá 25 triệu Euro để yêu cầu tòa đưa ra một lệnh cấm tạm thời cho bên thua kiện. Nộp thêm 10 triệu Euro nữa, Apple có thể yêu cầu có một lệnh tiêu hủy sản phẩm vi phạm, và nếu chịu chi thì Apple có thể tiếp tục nộp thêm 10 triệu Euro nữa để yêu cầu một lệnh thu hồi. Về phía Motorola, hãng có thể khắc phục sự vi phạm này một cách đơn giản: thay hiệu ứng nảy bằng hiệu ứng phát sáng ở cuối trang mặc định của hệ điều hành Android.

Nguồn: FOSS Patents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>