(+84) 463.28.7979

Apple và Proview đã bắt đầu đàm phán về thương hiệu iPad


Cuộc chiếc về việc sở hữu thương hiệu “iPad” của Apple và Proview ở Trung Quốc có thể sẽ đi đến một giải pháp cuối cùng, theo lời luật sư Ma Dongxiao đại diện cho Proview. Ông này cho biết rằng hai công ty đã bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Việc tranh chấp giữa Apple và Proview vẫn đang được Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Quảng Đông xử lí, tuy nhiên, vài ngày trước, tòa đã đề nghị hai bên tìm ra một giải pháp dàn xếp hiệu quả. Luật Trung Quốc cho phép hai công ty tiến hành “một quy trình hòa giải” để các bên thương thuyết một cách tự nguyện trước khi tòa chính thức xử vụ kiện. Phát ngôn viên của Apple từ chối đưa ra bình luận về việc này.

apple-proview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *