(+84) 463.28.7979

Asus giới thiệu công nghệ Dual Intelligent Processor cho bo mạch chủ


Asus vừa cho ra mắt công nghệ Dual Intelligent Processor (DIP) dành riêng cho bo mạch chủ mà hãng sản xuất. Về mặt lý thuyết, Dual Intelligent Processor sẽ có thể tăng tốc độ xử lý lên trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng. Kiến trúc Dual Intelligent Processor sử dụng 2 đơn vị xử lý TPU(TurboV processing unit) và EPU (Energy Processing Unit) để thực hiện việc này. Dự kiến Dual Intelligent Processors sẽ được áp dụng rộng rãi trên bo mạch chủ Asus.


P7P55D-E Deluxe, một trong những bo mạch chủ đầu tiên dùng công nghệ DIP

TPU là sự nâng cấp của TurboV đang được sử dụng trên các bo mạch Asus hiện tại. Nó có trách nhiệm tăng hiệu năng sử dụng và kiểm soát hệ thống theo thời gian thực nhằm bảo đảm tính ổn định. Theo Asus thì TPU có thể tăng tốc lên tới 37%. EPU là đơn vị xử lý khác có trách nhiệm giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ khi máy chạy ở chế độ không tải đồng thời đẩy hiệu năng lên cao nếu có yêu cầu. Con số tiết kiệm năng lượng mà Asus công bố là 80%. Nếu thực hiện được đúng như Asus công bố, có lẽ Dual Intelligent Processors sẽ rất cần thiết cho bất cứ máy tính nào.

Nguồn: SlashGear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *