(+84) 463.28.7979

Bạn biết gì về các lệnh chạy ứng dụng có sẵn trong Windows?


Để truy cập nhanh đến một ứng dụng, một tiện ích, một chức năng, hay một công cụ nào đó trong Windows thì có lẽ bạn thường chọn giải pháp tạo Shortcut trên màn hình Desktop, nhưng nếu làm như vậy thì cái Desktop của bạn làm sao chứa hết và nhìn rất lộn xộn. Một giải pháp khác dành cho người dùng là họ có thể sử dụng các lệnh tắt để chạy ứng dụng từ hộp lệnh Run có sẵn trong Windows. Dưới đây là tổng hợp các lệnh phổ biến nhất có liên quan đến công việc hàng ngày của bạn.

Để mở cửa sổ Run: Đối với Windows XP bạn có thể kích hoạt nó từ nút Start

Đối với Windows 7 bạn có thể sử dụng tổ phím Windows+R để kích hoạt nó

Windows

Một số môi trường cơ bản:

Một số lệnh tắt sau đây sẽ giúp bạn mở các thư mục thông dụng trong Windows.

%ALLUSERSPROFlLE%:            Mở tất cả các Profile người dùng

%HomeDrive%:                               Mở ổ đĩa hệ thống

%UserProfile%:                               Mở Profile của bạn

%temp%:                                          Mở thư mục chứa files tạm

%systemroot%:                                 Mở thư mục Windows

  1. Các lệnh phổ biến:

access.cpl:                      Cửa sổ thiết lập Accessibility (Windows XP)

hdwwiz.cpl:                   Trình quản lý thiết bị Divice Manager

appwiz.cpl;                     Cửa sổ quản lý cài đặt và gỡ bỏ chương trình “Add/ Remove Programs”

control admintools:        Các công cụ quản trị hệ thống “     Administrative Tools”

wuaucpl.cpl:                   Cửa sổ cập nhật tự động “Automatic Updates”

calc:                                 Máy tính

fsquirt:                            Trình quản lý Bluetooth (nếu có)

certmgr.msc:                   Quản lý các chứng chỉ trong Windows “Certificate Manager”

charmap:                    Bản đồ các ký tự đặc biệt “Character Map”

chkdsk:                       Kiểm tra đĩa cứng “Check Disk”

clipbrd:                       Xem các bản ghi Clipboard

cmd:                            Cửa sổ lệnh Command Prompt

dcomcnfg:                  Các dịch vụ Component của máy tính

compmgmt.msc:        Cửa sổ quản lý Computer Management

control panel             Cửa sổ Cotrol Panel

timedate.cpl:              Cấu hình ngày giờ hệ thống

devmgmt.msc:            Quản lý thiết bị Device Manager

dxdiag:                       Công cụ hiển thị cấu hình hệ thống và phiên bản DirectX Diagnostic

cleanmgr:                   Tiện ích dọn dẹp đĩa “Disk Cleanup”

dfrg.msc:                    Trình chống phân mảnh ổ đĩa “Disk Defragment”

diskmgmt.msc:           Trình quản lý đĩa cứng “Disk Management”

diskpart:                     Quản lý các phân vùng đĩa cứng

control desktop          Các thuộc tính Desktop

desk.cpl:                     Cài đặt màn hình hiển thị

control folders           Cài đặt thuộc tính Folders

control fonts               Quản lý Fonts

fonts:                          Quản lý Fonts

freecell                       Chơi game “Free Cell Card”

joy.cpl:                        Quản lý Game Controllers

gpedit.msc                   Cửa sổ thiết lập “Group Policy Editor”

mshearts:                    Chơi game “Hearts Card”

inetcpl.cpl:                  Cài đặt và cấu hình các thuộc tính Internet

Iexplore:                     Kích hoạt trình duyệt Internet Explorer

control keyboard       Thiết lập thuộc tính của bàn phím

secpol.msc                  Cửa sổ quản lý Local Security Policy

lusrmgr.msc               Cửa sổ quản lý Local Users and Groups

control mouse            Thiết lập thuộc tính của chuột

ncpa.cpl                      Cấu hình kết nối mạng

perfmon.msc              Thực thi màn hình “Performance Monitor”

telephon.cpl               Cửa sổ thiết lập “Phone and Modem Options”

powercfg.cpl              Quản lý nguồn

control printers          Cửa sổ quản lý “Printers and Faxes”

eudcedit                      Trình biên tập ký tự riêng “Private Character Editor”

intl.cpl                        Xác lập miền “Regional Settings”

regedit                        Trình chỉnh sửa hệ thống Registry Editor

mstsc:                          Điều khiển máy tính từ xa “Remote Desktop”

wscui.cpl                  Trung tâm bảo mật hệ thống “Sicurity Center”

services.msc            Các dịch vụ của hệ điều hành

fsmgmt.ms               Quản lý các thư mục chia sẻ “Shared Folders”

shutdown                  Tắt máy tính

mmsys.cpl                 Trình quản lý âm thanh “Sound and audio”

cliconfg                      Cấu hình SQL Client

msconfig                     Tiện ích cấu hình hệ thống “System Configuration Utility”

sfc/scannow               Scan các file hệ thống

sysdm.cpl                  Thuộc tính hệ thống

Taskmgr                     Trình quản lý “Task Manager”

nusrmgr.cpl                Trình quản lý các tài khoản người dùng“User Account Management”

firewall.cpl                 Tường lửa

syskey                       Công cụ bảo mật hệ thống

wupdmgr                    Kích hoạt “Windows Update”

winver                        Xem phiên bản của hệ điều hành

Write                          Mở trình soạn thảo văn bản Wordpad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *