(+84) 463.28.7979

Bản quyền sách số: Google đã “đầu hàng”Google book

Hiệp hội các nhà xuất bản và tác giả ngoài nước Mỹ đã chính thức giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến với Google xung quanh vấn đề bảo vệ bản quyền tác giả trước dự án số hóa sách (Google Books) của hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới này.

Chiến thắng này được cụ thể bằng một bản thỏa thuận mới với những sự thay đổi căn bản và quan trọng được ký kết vào cuối ngày thứ Sáu (13/11). Đây là kết quả từ những sự phản đối kịch liệt và đấu tranh kiên trì của các tác giả, Hiệp hội xuất bản của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra còn có sự tham gia của chính phủ nhiều quốc gia khác và cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

“Thỏa thuận mới này đã loại bỏ khoảng 95% số các tác phẩm sách của nước ngoài ra khỏi dự án số hóa sách của Google”, Richard Sarnoff, chủ tịch hiệp hội các nhà xuất bản Hoa Kỳ nói. Thay vào đó, Google sẽ chỉ được phép scan những cuốn sách xuất bản tại Mỹ, Úc, Canada và Anh cùng với sự giám sát của đại diện các quốc gia trên.

Một sự thay đổi quan trọng nữa là, Google sẽ phải giữ lại toàn bộ số tiền mà họ thu được từ các cuốn sách “vô danh” (không thể tìm được hoặc liên lạc được với tác giả) trong vòng 10 năm. Nếu trong thời gian đó, họ tìm được tác giả, số tiền trên sẽ được hoàn trả hoặc sung vào các quỹ từ thiện nếu sau 10 năm không có ai nhận.

Theo quy định của thỏa thuận mới này, Google cũng được thoải mái hơn trong việc có thể chủ động giảm giá, khuyến mãi đối với khách hàng mà không cần phải được sự chấp thuận của nhà xuất bản như trước. Đồng thời điều khoản ràng buộc nhằm ngăn cản các đối thủ khác cũng thực hiện chương trình số hóa sách này cũng đã được gỡ bỏ.

“Đã có những sự thay đổi quan trọng nhưng chúng ta đã bảo vệ được những điều cốt lõi nhất và bản thỏa thuận mới này có lợi cho tất cả mọi người”, Paul Aiken, Giám đốc điều hành Hiệp hội tác giả Hoa Kỳ nói.

Theo Ictnews/Financial Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>