(+84) 463.28.7979

Bật tắt tính năng trong Windows 8 Consumer Preview


Một số chương trình và tính năng bao gồm với Windows, chẳng hạn như Internet Information Services, phải được bật trước khi bạn có thể sử dụng chúng. Các tính năng khác được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt chúng đi nếu bạn không sử dụng chúng.

Bật hoặc tắt các tính năng:

Bước 1: Di chuyển chuột sang góc phải màn hình và sau đó nhấn Search.

Bước 2:Windows Features trong ô tìm kiếm hoặc click Setting và sau đó nhấn Turn Windows features on or off có thể Windows sẽ hỏi bạn nhập mật khẩu của tài khoản quản trị hoặc hộp xác nhận.

windows-feature

Bước 3: Để bật tính năng Windows, chọn hộp kiểm bên cạnh các tính năng. Để tắt tính năng Windows, bỏ chọn ở bên cạnh ô tính năng.

windows-features

Bước 4: Nhấn Ok.

Bạn cần phải khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình gỡ bỏ.

windows-feature

Bước 5: Một số tính năng của Windows được nhóm lại với nhau trong các thư mục và một số thư mục chứa thư mục con với các tính năng bổ sung. Nếu một hộp được chọn một phần hoặc bị mờ đi, sau đó một số mục bên trong thư mục được bật và một số đang tắt. Để xem nội dung củamột thư mục, hãy nhấp đúp hoặc vào dấu cộng của nó.

windows-features

Chú ý: Tắt một tính năng không gỡ bỏ cài đặt nó từ máy tính của bạn hoặc làm giảm số lượng của không gian ổ đĩa cứng được sử dụng bởi nó. Sau khi bạn tắt tính năng, bạn có thể bật nó trở lại bất cứ lúc nào.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>