(+84) 463.28.7979

Bỏ ứng dụng Newsstand của iOS 5 vào thư mục


Với người dùng iOS 5, việc không thể “cất” ứng dụng Newsstand (nếu bạn chọn tiếng Việt, nó có tên là “Quầy báo”) là điểm cực kì khó chịu khi cứ kéo thả để tạo thư mục thì ứng dụng lại bị chạy đi chỗ khác. Hiện chưa rõ lý do vì sao Apple không cho phép người dùng tạo thư mục với ứng dụng này nhưng cộng đồng mạng đã có cách khắc phục rất đơn giản. Hãy lưu ý, chúng ta cần TỐC ĐỘ để thực hiện. Trước hết, hãy tạo một thư mục mới bằng cách kéo một biểu tượng nào đó đè lên một biểu tượng khác. Lưu ý, hai biểu tượng này không phải của ứng dụng Newsstand nhé. Ngay khi hiệu ứng tạo thư mục xuất hiện, bạn nhanh tay kéo biểu tượng của Newsstand vào đây. Xin chúc mừng, kẻ cứng đầu này đã nằm trong thư mục rồi. Sau đó bạn có thể di chuyển các biểu tượng khác ra ngoài một cách bình thường.

newsstand

Nguồn Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *