(+84) 463.28.7979

Bỏ liên kết một Pivot Table từ nguồn dữ liệu của nó


Bạn có thể có một tình huống mà bạn cần phải gửi cho ai đó một bảng tóm tắt báo cáo, nhưng bạn không muốn để nó bao gồm các dữ liệu ban đầu. Nói cách khác, bạn muốn bỏ liên kết “bảng pivot từ nguồn dữ liệu của nó.

Dưới đây là một bảng pivot độc đáo định dạng trong Excel 2010:

pivot unlink1

Excel không có một lệnh nào để bỏ liên kết một bảng pivot, nhưng nó có một lệnh Paste đặc biệt linh hoạt. Sử dụng lệnh này, với các giá trị tùy chọn, bạn có thể làm như sau:

1. Chọn các ô trong bảng pivot và nhấn Ctrl + C để sao chép.
2. Hộp thoại Paste Special hiển thị. Nhấn Alt + ES là phương pháp ưa thích của tôi, và nó hoạt động cho tất cả các phiên bản.
3. Trong hộp thoại Paste Special, chọn tùy chọn Values và nhấn OK.

Bảng pivot được bỏ liên kết, nhưng nếu bạn sử dụng Excel 2007 hay Excel 2010, định dạng bảng pivot phong cách ưa thích sẽ mất đi:

Nếu muốn lấy lại định dạng, bạn cần phải thực hiện hai bước bổ sung:

1. Hiển thị Office Clipboard. Trong Excel 2007 và 2010, nhấp vào biểu tượng Launcher ở góc dưới cùng bên phải nhóm Home – Clipboard.

2. Với không liên kết được lựa chọn, nhấp vào mục Office Clipboard tương ứng với hoạt động sao chép bảng pivot. Nó sẽ là mục cuối cùng, trừ khi bạn sao chép cái gì khác.

Bây giờ bảng pivot đã được bỏ liên kết từ nguồn dữ liệu của nó, nhưng vẫn giữ lại tất cả định dạng ban đầu của nó.

Bằng cách này, điều này thực sự là lần đầu tiên tôi đã từng làm một cái gì đó hữu ích với Office Clipboard. Nó thực sự khá vô dụng trong Excel bởi vì nó không nắm giữ các công thức – chỉ là giá trị trả lại bởi công thức.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *