(+84) 463.28.7979

Bộ tranh chân dung được ghép từ ổ đĩa mềm


Nick Gentry – một nghệ sĩ người Luân Đôn đã mượn những “công nghệ lỗi thời” như đĩa mềm để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Image-Floppy

enhanced-buzz-3709-1335812202-3.jpg

enhanced-buzz-14048-1335812325-1.jpg

enhanced-buzz-19250-1335812300-14.jpg

enhanced-buzz-19250-1335812308-16.jpg

Anh cũng sở hữu trang fanpage trên Facebook chia sẻ công việc của mình.

enhanced-buzz-3635-1335812221-4.jpg

enhanced-buzz-18608-1335812233-7.jpg

enhanced-buzz-18617-1335812244-17.jpg

Theo BuzzFeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>