(+84) 463.28.7979

Backup Registry trong Windows server 2008


Trước khi bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì trong Registry, chúng tôi khuyên bạn nên backup trước khi bạn thực hiện hoặc bạn có thể export. Bạn có thể save file bạn backup ra một vị trí bạn muốn như là thư mục trên ổ đĩa hoặc thiết bị USB…

1. Để mở Registry Editor bạn có thể vào Run >> regedit và sau đó nhấn Enter (hình 1).

regittry
Hình 1: mở Registry.

Chú ý: Nếu bạn nhận được cửa sổ nhắc nhở bạn mật khẩu tài khoản Administrator bạn nhập vào và confirm sau đó nhấn Ok.

2. Chọn vị trí và click vào key hoặc subkey bạn muốn backup.

3. Click menu File và sau đó chọn Export.

4. Trong ô Save in, bạn chọn vị trí để lưu file bạn backup và sau đó nhập tên file trong ô File name.

5. Click Save.
Registry
Hình 2.

Chú ý: bạn có thể backup nhiều key hoặc subkey bạn muốn. Trước khi bạn sử đổi Registry bạn nên tạo điểm trong System Restore, với system restore chứa cả thông tin về Registry và bạn có thể sử dụng điểm restore để khôi phục lại những gì bạn vừa thôi đổi cho máy tính.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *