(+84) 463.28.7979

Backup và Recorver trong Windows server 2008


Windows server 2008 không hỗ trợ công cụ backup giống như các phiên bản Windows như: windows XP, Windows server 2003.

Hiện tại công cụ backup và Recover trên Windows server 2008 sẽ là Windows Server Backup. Với tính năng của công cụ này sẽ không đọc được file có phần mở rộng là: .bkf. Do vậy nó cũng không thể khôi phục một số file mà chúng ta đã sử dụng công cụ ntbackup.exe để backup. Windows Server backup có mục đính chính là sử dụng trong một mô hình mạng nhỏ và những công ty không có nhiều thời gian cũng như có IT Staff.

Windows Server Backup sử dụng kỹ thuật backup giống như Windows Vista, nó là một khối image. Nó sử dụng file mở rộng là: .vhd giống như chúng ta thấy ở Microsoft Virtual Server. Sau khi quá trình backup Full lần đầu tiên hoàn thành, Windows server backup có thể tự động cấu hình chạy với chế độ backup Incremental. Do vậy nó chỉ lưu những dữ liệu thay đổi kể từ khi quá trình backup full gần nhất.

Sử dụng Windows Server backup

Trước khi chúng ta có thể sự dụng được Windows server backup, chúng ta cần phải cài đặt tính năng này. Giống như một vài tính răng trong Windows Server 2008, Windows server backup cũng được cài đặt qua công cụ Server manager. Để cài đặt Windows server backup, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. trước hết bạn cần phải đăng nhập vào Windows server 2008 với quyền quản trị cao nhất (domain admin hoặc local admin).

2. Click Start >> Administrative Tools >> Server Manager (hình 1).


Hình 1: Server Manager.

3. Trong cửa sổ Server Manager bạn chọn Features ở cửa sổ pane bên trái và sau đó click vào Add feature ở pane bên phải (hình 2).

Hình 2: lựa chọn thêm tính năng.

4. Cửa sổ lựa chọn các tính năng sẽ xuất hiện (hình 3), chọn “Windows Server backup Features” và click Next.

Hình 3: lựa chọn Windows Server backup features.

5. Đọc lại các thông tin và click Install (hình 4).

Hình 4: Xác nhận lại các thông tin.

6. Sau khi click Install, quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vòng vài phút (phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn).

Hình 5: Quá trình cài đặt Windows Server backup.
7. Sau khi hoàn thành click Close.

Hình 6: Quá trình cài đặt kết thúc.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *